Το Universe Sandbox 2 επιχειρεί να δημιουργήσει ένα αξιόπιστο πλανητικό μοντέλο για τον πλανήτη Game of Thrones

Γιατί ο Westeros έχει τόσο μεγάλους χειμώνες και γιατί είναι αδύνατο να προβλεφθεί το μήκος και η σοβαρότητα τους; Η απάντηση, φυσικά, είναι μαγική. Αλλά αυτό δεν είναι αρκετά καλό για μερικούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων των ανθρώπων που φτιάχνουν και συντηρούν το Universe Sandbox 2. Δουλεύοντας από ένα αμφίβολο επιστημονικό άρθρο που προσπάθησε και