Το TIS-100 είναι ένα παιχνίδι προγραμματισμού γλώσσας συναρμολόγησης από τους ανθρώπους πίσω από το SpaceChem και το Infinifactory

Η γλώσσα συναρμολόγησης είναι μία από τις πιο βασικές μορφές ψηφιοποιημένης διδασκαλίας που μπορεί να κάνει ένας επεξεργαστής, καθισμένος ακριβώς πάνω από τον «κώδικα μηχανής» και «φωνάζοντας ένα και μηδενικά στη μητρική πλακέτα» με τη μεγάλη σειρά προγραμματισμού. Το TIS-100 από τη Zachtronics είναι το παν κατασκευή ενός συνόλου εντολών σε ps