Το Romancing SaGa 2 δεν λαμβάνει αρκετή πίστωση για τη διαμόρφωση σύγχρονων JRPG

Τα ιαπωνικά RPG έχουν προχωρήσει πολύ την τελευταία δεκαετία περίπου. Κάποτε κατηγορήθηκαν ότι είναι πολύ τυποποιημένοι και γραμμικοί, τους είδαμε να αγκαλιάζουν πιο προοδευτικό και ανοιχτό σχεδιασμό με πρόσφατους τίτλους όπως Final Fantasy XV, Nier: Automata και The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Είναι σε αυτό το zeitg