Η Παλιά Πόλη: Leviathan κριτική

Η Παλιά Πόλη: Ο Λεβιάθαν είναι ένα μετα-αποκαλυπτικό μυστήριο πρώτου προσώπου, αλλά με τον ίδιο τρόπο που το Συμπόσιο είναι αλκοόλ ή έτσι το Spoke Zarathustra αφορά τη Ζαρατούστρα. Σε βάθος, είναι μια αργή, ανησυχητική εξερεύνηση ενός βιομηχανικού συγκροτήματος, απουσιάζει όλες οι αλληλεπιδράσεις, αλλά η δυνατότητα ανοίγματος των θυρών.