Ανασκόπηση πρώιμης πρόσβασης Naval Action

Scurvy, περιορισμένες συνθήκες διαβίωσης, άλμη παντού - η ζωή στην ανοικτή θάλασσα κατά την εποχή του Sail ήταν τόσο συναρπαστική όσο ήταν ρομαντική. Υπήρχαν και άλλα πράγματα, υποθέτω. Ναυτικές μάχες, να συλλάβουν πλοία, να συγκεντρώνουν τεράστιο πλούτο… Υποθέτω ότι αυτό είναι το υλικό που θέλετε να διαβάσετε, έτσι δεν είναι; Πρόστιμο