Γαλαξιακοί πολιτισμοί III: Ανασκόπηση σταυροφοριών

Η σταυροφορία είναι μια αμφίδρομη επίθεση κατά του status quo του Γαλαξιακού Πολιτισμού III. Η πρώτη επίθεση παίρνει ενοχλήσεις όπως το βαρύ UI και η οθόνη έρευνας που μερικές φορές είναι δύσκολο να αναλυθεί. Φέρνει σαφήνεια και εξορθολογισμό. Το δεύτερο είναι η πιο τολμηρή επίθεση. Νέοι αγώνες, κατασκοπεία, πολίτες και νόημα