Οι Dead by Daylight devs ξεκινούν το Deathgarden σε άλφα που μπορεί να παίξει αυτή την εβδομάδα

Το 'The Dangerous Game' είναι μια δυστυχώς ανεπαρκής χρήση σε ψηφιακές μορφές. Σίγουρα, το τρέχον μεγαλύτερο είδος στον κόσμο έχει να κάνει με το κυνήγι των συνανθρώπων σας, αλλά αυτό δεν είναι το ίδιο με μια ομάδα ανθρώπινων θηραμάτων που προσπαθούν να ξεπεράσουν έναν καλύτερα οπλισμένο κυνηγό. Ευτυχώς, ο Deathgarden είναι