Η σφαγή

Οι ειδήσεις Culling, η ημερομηνία κυκλοφορίας, οι οδηγοί, οι απαιτήσεις συστήματος και πολλά άλλα