Λεπίδα του Κατακτητή

Ειδήσεις Conqueror's Blade, ημερομηνία κυκλοφορίας, οδηγοί, απαιτήσεις συστήματος και πολλά άλλα