Ας το δοκιμάσουμε ξανά: το Steam αναγέννηση του Card Hunter

Το Card Hunter έχει παραβλεφθεί. Το έργο κατοικίδιων ζώων του Irrational συνιδρυτή Jon Chey, πυροδότησε με αγάπη την φανταστική φαντασία της πρώτης έκδοσης D&D - ενώ προσφέρει μόνο το είδος των τακτικών βασισμένων σε στροφές τακτικών για τους οποίους οι Wizards of the Coast θα ήταν υπερήφανοι. Αλλά κατά την κυκλοφορία του δύο πριν από χρόνια, Card H