Αγοράστε αυτό σήμερα: Tyrants of the Underdark

Αυτό το παιχνίδι τράπουλας με κάρτες θα σας αφήσει να απελευθερώσετε τον εσωτερικό σας τύραννο καθώς αγωνίζεστε για τον έλεγχο του υπόκοσμου του Dungeon & Dragons