Έτος 1800

Ειδήσεις Anno 1800, ημερομηνία κυκλοφορίας, οδηγοί, απαιτήσεις συστήματος και πολλά άλλα